המשפחה זה הדבר הכי חשוב בחיים וגם אחרי

אז בשביל השקט שלך ושלהם, יש לך ביטוח חיים שיותאם בדיוק לצרכים שלכם.

רוצה לשמוע עוד?

כמה פרטים ונחזור אליך

פתרונות ביטוח החיים במגדל:

נקודת אור

הקדמת מחצית מסכום הריסק בגילוי מחלה חשוכת מרפא

ביטוח ריסק מקס

ביטוח החיים היחיד בישראל שבו סכום הביטוח נשמר, אך התייקרות הפרמיה נעצרת.

ביטוח חיים ריסק (אור 1)

ביטוח חיים בפרמיה משתנה

הכנסה למשפחה

קצבה חודשית לתקופה מוגדרת למשפחת המבוטח

לפרטים נוספים ניתן לפנות לסוכן הביטוח שלך במגדל

*אין באמור בכדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני המתחשב במאפיינים הספציפיים של כל אדם. הקבלה לביטוח כפופה להליך חיתום בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. המידע האמור הינו כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות הזכויות עפ"י הפוליסה. התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד.